Sisäilma

Miksi parantaa sisäilmaa?

Sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Huono sisäilmanlaatu on terveysriski; se saattaa aiheuttaa ärsytys-, iho- tai väsymysoireita sekä mahdollisesti allergiaa ja astmaa.

Suurin osa sisäilmaongelmista on kuitenkin ihmisten kokemia haittoja, ei niinkään sairauksia. Tyypillisimpiä haittoja on epämiellyttävä haju, veto tai tunkkainen ilma, näillä on kuitenkin iso vaikutus viihtyvyyteen ja työtehoon.

Miten parantaa sisäilmaa ilmastoinnilla?

Kaikkiin tekijöihin voidaan vaikuttaa. Useimmissa tapauksissa kyseessä on vain käyttö- ja ylläpitotapojen muuttaminen, joka ei edes vaadi suuria investointeja.

Seuraa säännöllisesti, sisäilmaston ongelmat kehittyvät vähitellen. Mitä aiemmin ongelmia havaitaan, sitä helpompaa ja halvempaa korjaaminen on.

Ilmanvaihdon varmistamiseksi venttiilit on pestävä säännöllisin väliajoin, myös korvausilmaventtiilit.

Suodattimet tulisi vaihtaa; omakotitaloissa minimi vaihtoväli on 1 vuosi ja toimistoissa yms. 2-3 kertaa vuodessa.

Rasvasuodatin tulee pestä säännöllisesti ja tarvittaessa vaihtaa.

Ilmanvaihtokoneen toimivuus on tarkastettava.

Tarvitaessa tulee tilata kanavienpuhdistus ja ilmastoinninsäätö, tuloilmakanavien desinfiointi ja konehuolto.

Yleisimmät virheet ja viat

Venttiilit on jätetty pesemättä; yleisin laiminlyönti on tuloilmakanavan venttiilin puhdistamatta jättäminen, tällöin ilma ei pääse kunnolla kiertämään ja ilmastoinnilla ei ole juurikaan mitään vaikutusta.

Korvausilmaventtiilit ovat kokonaan kiinni tai niiden suodattimet niin likaiset, että ilma ei kulje läpi.

Ilmastointikone pyörii väärään suuntaan tai on kokonaan pysähtynyt.

Suodattimen vaihto on laiminlyöty.

Venttiileitä on käyty itse säätelemässä, jolloin säädöt eivät ole enää kohdillaan. Pesun yhteydessä näin voi käydä helposti, jos ei huomaa varoa asiaa.

Kanavia ei puhdisteta määrä ajoin. Poistoilmakanavien likaisus heikentää huomattavasti ilmastoinnin tehoa, mutta suurempi ongelma terveydelle on likaiset tulokanavat. Tuloilman mukana tulee suodattimista huolimatta elinkykyisiä biologisia hiukkasia, kuten bakteereita, itiöitä ja siitepölyä. Ne kulkeutuvat huoneilmaan, mikäli kanavien puhdistus laiminlyödään. Ylimääräinen lika kanavissa on myös paloturvallisuusriski.

Sisäilmapojat Oy

Tero Lehto: 045 631 6684
Joni Toivanen: 045 130 4412

etunimi.sukunimi@sisailmapojat.fi